Contact

EIC - Port Rangers (Steurtocht door de haven)
Projectleider: Mary Dotsch
Contactpersoon: Marina Veth
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Postbus 1254
3180 AG Rozenburg
T: 0181 - 29 60 25
E: mveth.portrangers@eic-mainport.nl

EIC - Port Rangers (Haven Taaltocht)
Contactpersoon: Ingelotte de Bont
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Postbus 1254
3180 AG Rozenburg
T: 0181 - 29 60 38
E: idebont.portrangers@eic-mainport.nl