Contact

EIC Mainport - Port Rangers 
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Postbus 1254
3180 AG Rozenburg
T: 0181 - 29 60 90
Projectleider: Mary Dotsch

Contactpersoon Steurtocht door de haven
Marina Veth
T: 0181 - 29 60 25
E: mveth.portrangers@eic-mainport.nl

Contactpersoon Haven Taaltocht
Ingelotte de Bont
T: 0181 - 29 60 38
E: idebont.portrangers@eic-mainport.nl