Steurtocht door de haven

Tijdens Port Rangers: 'Steurtocht door de haven' maken leerlingen  op onderzoekende manier kennis met de veelzijdigheid van het Rotterdamse havengebied.Aan de hand van uitgebreid lesmateriaal bereiden zij zich niet alleen voor op een bezoek aan de haven, maar leren zij ook meer over duurzaam omgaan met de omgeving, natuur, aardrijkskunde en vergroten zij zo hun woordenschat. 

Zo oriënteren zij zich al spelenderwijs op de toekomst. Om de leerlingen een beeld te geven van wat er allemaal te doen is in de haven kan dit lespakket worden aangevuld met een gastles in de klas door een  havenprofessional.  

Lesmateriaal, bezoek aan het EIC en het busvervoer is voor deelnemende scholen kosteloos.

landtong

Klik hier voor de Digitale docenten handleiding Steurtocht
Klik hier voor het Digitale lesboek voor de leerling

Klik hier voor Hoe maak ik een windmolen
Klik hier voor de "Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren"

NTR

Hoofdstuk 1 – "De Rotterdamse haven"


school tv 650x406 copy

De Rotterdamse haven

 Hoofdstuk 2 – "Van grondstof tot eindproduct""

school tv 650x406 copy
Hoe aardolie Nederland in komt

school tv 650x406 copy
Verwerking van aardolie tot brandstof

Hoofdstuk 3 – “Natuur en de haven”

school tv 650x406 copy
Eten of gegeten worden

Hoofdstuk 4 – “Water en de haven”

 school tv 650x406 copy
Deltawerken

Hoofdstuk 5 – “Dienstverlening in de haven”

 school tv 650x406 copy
Dag met een loods

Hoofdstuk 6 – “Uitbreiding van de haven”

school tv 650x406 copy
Aanleg tweede Maasvlakte 

school tv 650x406 copy

Opdracht 25
Hoe bouw je een tunnel?

 Hoofdstuk 7 – "Duurzaamheid en de haven"

school tv 650x406 copy
Koolstofdioxide we kunnen niet zonder CO2

school tv 650x406 copy
De aarde warmt op

school tv 650x406 copy
Hoe maken ze van wind elektriciteit?

Opdracht 28 – "Ontdek duurzame energie"

school tv 650x406 copy
De Stroomkring

school tv 650x406 copy
Blauwe energie

 Opdracht 28 – "Ontdek en onderzoek windenergie"

school tv 650x406 copy
Kijkje in een windturbine

school tv 650x406 copy
Hoe wordt een windturbine gemaakt?