Start nieuw havenprogramma Port Rangers

19-08-2021

Wij hebben gedurende de zomervakantie gewerkt aan de vernieuwde versie van Port Rangers. De Steurtocht door de haven en de Haven Taaltocht zijn samen gevoegd tot 1 havenprogramma. In het nieuwe havenprogramma komen zowel beroepen als taal aan bod. Omdat LOB ook in het basisonderwijs steeds hoger op de agenda staat vinden we het belangrijk dat kinderen tijdens de excursie en de lessen op allerlei manieren in contact komen met havenberoepen.  Een kind realiseert zich soms niet dat je bijvoorbeeld ook als dierenliefhebber, als advocaat of chemisch analist voor de Rotterdamse haven kunt werken. In ons nieuwe programma leren de leerlingen de link tussen de haven en Rotterdam kennen en krijgen zij meteen een indrukje van veel beroepen die je in de haven kunt vinden.

Benieuwd naar onze vernieuwde introductie-les? Check hem hier