Privacyverklaring

Privacy verklaring

Tijdens uw bezoek aan portrangers.nl verzamelt Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam [EIC] informatie. We doen dit via het aanmeldformulier op de website om de organisatie van onze activiteiten zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers/aanmelders af te stemmen. Het EIC leeft daarbij de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens na.
Lees onze cookieverklaring.

Persoonsgegevens

Het EIC verzamelt de persoonsgegevens die u invult op de invulformulieren op de site. Het EIC heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. Het EIC slaat uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens op in een relatiebestand. We gebruiken deze gegevens voor de beantwoording van door u aan ons verzonden vragen en de uitvoering van onze activiteiten. Alleen het EIC heeft de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens