Het programma

Port Rangers

Het programma is voor basisschoolleerlingen uit de bovenbouw om kennis te maken met de Rotterdamse haven en met hun klas echte Port Rangers worden. Een uitgelezen kans om hun wereldhaven te leren kennen en beleven. Port Rangers is een lesprogramma, dat samen met een aantal enthousiaste basisscholen is ontwikkeld. Het programma bestaat uit een introductieles die in de klas  door de eigen docent wordt gegeven. Daarna gaan de leerlingen goed voorbereid op excursie naar de haven. Ter afsluiting wordt in de klas een verwerkingsopdracht gemaakt.

Wilt u meer tijd besteden aan het thema Rotterdamse haven, dan kunt u gebruik maken van de verdiepende lessen en ook een gastles aanvragen.
Het lesprogramma sluit aan bij diverse kerndoelen en is een eerste stap in de richting van Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB)

Nut en Noodzaak

De Rotterdamse haven is van groot belang voor de Nederlandse economie en welvaart en speelt een rol bij belangrijke maatschappelijke thema's zoals energietransitie en digitalisering. Veel jongeren kennen de mogelijkheden die de moderne haven hen kan bieden nog niet. Bovendien weten ze niet wat zij voor de haven kunnen betekenen, terwijl er in de komende jaren juist mooie kansen liggen voor goed opgeleid personeel.

Het programma helpt bij een juiste opleidingskeuze, minder kans op schooluitval en goede vooruitzichten op werk. 

Havenexpositie