Het programma

Port Rangers

Alle Rotterdamse basisschoolleerlingen van groep 6 of 7 kunnen de komende jaren uitgebreid kennismaken met de Rotterdamse haven en met hun klas echte Port Rangers worden. Een uitgelezen kans om hun wereldhaven te leren kennen en te beleven. Port Rangers is een lesprogramma voor basisschoolleerlingen, dat samen met een aantal enthousiaste basisscholen is ontwikkeld. Scholen kunnen kiezen uit twee lespakketten: Steurtocht door de haven of Haven Taaltocht. Beide lespakketten sluiten aan op kerndoelen en kunnen huidige lesmethoden over dit onderwerp vervangen. Een belangrijk onderdeel van het programma is een excursie naar de haven.
De gemeente Rotterdam, de ondernemersvereniging Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam zijn de initiatiefnemers van dit programma. Zij maken de uitvoering ervan de komende jaren mogelijk.

Nut en Noodzaak

De Rotterdamse haven is van groot belang voor de Nederlandse economie en welvaart. Veel jongeren in Rotterdam kennen de vele mogelijkheden die de haven hen kan bieden nog niet. En bovendien weten ze niet wat zij voor de haven kunnen betekenen, terwijl er de komende jaren juist in de Rotterdamse haven veel vraag naar goed opgeleid personeel is.
Het programma helpt bij een juiste opleidingskeuze, minder kans op schooluitval en goede vooruitzichten op werk. Bovendien besteden we in Port Rangers aandacht aan het belang van een duurzame haven.

Deelname scholen

Alle basisscholen in Rotterdam kunnen meedoen aan Port Rangers. Dit zijn zo’n 6.000 leerlingen per jaar. Het is de bedoeling om er een structureel onderdeel van het lesprogramma van te maken. Zo kunnen Rotterdamse basisschoolleerlingen trots zijn op hun haven!

Voor scholen zijn aan deelname - inclusief busvervoer tijdens de havenexcursie - geen kosten verbonden. 

Voor de Port Rangers flyer klik hier

Havenexpositie